Monitorowanie udostępnionego folderu

niedziela, 13. Marzec 2011

Czasem dobrze wiedzieć kto w danym momencie podłącza się do naszego udostępnionego w sieci folderu.

W systemie Windows możemy w bardzo prosty sposób włączyć możliwość informowania nas o pewnych zachodzących zdarzeniach.

Posłużymy się poleceniem eventtriggers które monitoruje alerty systemowe i podejmuje określoną zdefiniowaną przez nas akcję.

Monitowanie udostępnionego folderu w czasie rzeczywistym osiągniemy przez wpisanie następującego polecenia:

eventtriggers /create /tr monitoring_folder /eid 540 /tk „net send <podajemy nazwę naszego komputera> Nastapilo polaczenie uzytkownika”

eid 540 – zdarzenie logowania użytkownika do zdalnego udostępnionego folderu
net send – wysłanie komunikatu za pomocą posłańca na wskazany komputer

pozostałe przydatne parametry:

eventtriggers /query – wyświetla listę wyzwalaczy
eventtriggers /delete /tid 1 – kasuje wyzwalacz o numerze 1

Pokaż znajomym:

Szybka aktywacja systemu Windows

niedziela, 6. Marzec 2011

Podczas instalacji systemu Windows wprowadzamy klucz licencyjny, aby zaktywować oprogramowanie.
Podobne czynności czekają nas podczas reinstalacji systemu Windows.

Możemy skorzystać z pewnej sztuczki, która  ominie ręczne wpisywanie klucza licencyjnego.

Przy każdej aktywacji systemu Windows sprawdzany jest sprzęt, na którym zainstalowane jest oprogramowanie i na tej podstawie generowane są dwa plik licencyjne: wpa.dbl i wpa.bak

Jeśli dokonujemy często reinstalacje systemów w naszej firmie taki sposób licencjonowania usprawni całą pracę.

Przed każdą reinstalacją sytemu wystarczy przekopiować te pliki, które znajdują się w c:\\Windows\\System32\\ na zewnętrzny nośnik danych i po ponownym zainstalowaniu systemu Windows wgrać je w to samo miejsce.

Po ponownym uruchomieniu Windows XP nie będzie już informował o konieczności rejestracji.

Uwaga! W przypadku zmiany sprzętu przy operacji reinstalacji systemu Windows, licencję należny wprowadzić ponownie.

Zabezpiecz się przed Brute Force

czwartek, 3. Marzec 2011

Ważne jest stosowanie mocnych haseł logowania do systemu, ale również istotne jest zabezpieczenie naszego Windowsa przed próbami ciągłego odgadywania haseł.

Jeśli chcemy podejść profesjonalnie do bezpieczeństwa danych powinniśmy zadbać o każdy szczegół naszej polityki bezpieczeństwa. Dziś zajmiemy się zabezpieczeniem przed atakiem Brute Force na konto użytkownika w systemie Windows.

 1. Uruchamiamy Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zasady zabezpieczeń lokalnych->Zasady konta->Zasady blokady konta i wybieramy opcję „Próg blokady konta” i definiujemy maksymalną liczbę nieudanych prób logowania.
 2. Po zatwierdzeniu system poinformuje nas:
  Czas trwania blokady konta, domyślnie: 30 minut
  Wyzeruj licznik blokady konta po, domyślnie: 30 minut
  Opcje domyślne można zmienić po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybraną konfigurację

Powyższą operację możemy wykonywać również zdalnie w MS Domenie przez zasady GPO

Blokada ataku DoS

czwartek, 3. Marzec 2011

W systemie Windows możemy włączyć podstawową ochronę przed atakami DoS (Denial of Service).

System może nas uchronić przed narzędziami wykorzystujące metodę SYNflood.

Prosta zmiana w ustawień w rejestrze powinna załatwić sprawę.

Przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip\\Parameters\\ i dodajemy nowe obiekty o wartości DWORD:

 1. SynAttackProtect wartość: 2
  włącza funkcje ochronną przed atakami SYNflood
 2. TCPMaxConnectResponseRetransmissions wartość: 2
  maksymalny czas na potwierdzenie danych. Po dwóch nieudanych próbach komunikacyjnych z innym komputerem system zamknie otwarte porty.
 3. TCPMaxHalfOpen wartość: 400
  TCPMaxHalfOpenRetired
  wartość: 300
  parametry odpowiedzialne za określenie po jakiej maksymalnej liczbie otwartych połączeń system ma zaklasyfikować komunikację jako próbę ataku DOS.
 4. KeepAliveTime wartość: 120000
  system dzięki tej opcji oczekuje 2 minuty na potwierdzenie nawiązania komunikacji
 5. NoNameReleaseOnDemand wartość: 0
  chroni serwer przed atakami wymuszającymi zwolnienie nazw (atak na protokół NWlink
 6. EnablePMTUDiscovery wartość: 0
  Przy wartości 0 system nie określa automatycznie maksymalnej wielkości MTU co uniemożliwi przeprowadzanie ataku przepełniającego stos TCP.
 7. EnableDeadGWDetect wartość: 0
  Uniemożliwienie systemowi automatycznej zmiany domyślnego adresu IP bramy. W przypadku wartości ustawionej na 1 system wykrywa nieaktywną bramę i przełącza na alternatywne źródło. Bramy podajemy we właściwościach karty sieciowej.

Czasowa blokada dostępu do systemu

czwartek, 24. Luty 2011

W systemie Windows XP możemy kontrolować przez jaki okres czasu użytkownik może pracować przy komputerze.

Przy pomocy wbudowanych narzędzi w systemie mamy możliwość ustawienia czasu dostępu.

Jak to możemy zrobić? Wykorzystamy polecenie systemowe net user

Uruchamiamy cmd.exe i wywołujemy polecenie:

net user <użytkownik> /time:Dzien1-Dzien2, Godzina1-Godzina2

Dzień1 do Dzień2 to zakres dni tygodnia, w których użytkownik będzie mógł się logować

analogicznie do zakresu godzin.

przykład:

Zezwalamy użytkownikowi na logowanie się do systemu w dniach

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

net user  Adam/time:Pn-Pt,08:00-15:00

Optymalizacja Nod32

sobota, 19. Luty 2011

Nod32 jest jednym  (żeby nie powiedzieć) najmniej obciążającym system operacyjny oprogramowaniem antywirusowym. Zabiera średnio około 30MB pamięci.

Jednakże dziś spróbujemy przyspieszyć jego pracę. Standardowe ustawienia programu dają nam jeszcze możliwości optymalizacyjne.

 1. Pierwszym krokiem jest wyłączenie okna powitalnego, który wyświetla się zawsze przy włączeniu komputera. Dodatkowy narzut pamięci i procesora – zbędne :)
  Uruchamiamy konsole „ESET Remote Administrator Console (ERAC)” następnie uruchamiamy z menu  Tools ESET -> Configuration i przechodzimy do kategorii ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus -> ESET Kernel -> Setup -> Default user interface values -> Show splash-screen at startup
  i  odznaczamy checkboxa value (Yes/No)

  tą samą czynność wykonujemy dla: ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus -> ESET Kernel -> Setup -> Default user interface values -> Suppress user settings.
 2. Podobnie jak wyżej, w tych samych kategoriach ustawień zmieniamy opcję Display only notifications requiring user intervention przez zaznaczenie checkboxa value (Yes/No)
 3. Możemy również pozbyć się interfejsu GUI poprzez skasowanie w rejestrze wpisu:
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v egui /f
  Oczywiście komputer będzie dalej chroniony oraz zdalnie sterowany przez konsole zarządzającą.
 4. Można również pokusić się o zdefiniowanie listy plików, które będą brane pod uwagę podczas skanowania w czasie rzeczywistym. Niektóre pliki nie ma potrzeby skanowania antywirusowego. Dobrą praktyką również jest wykluczenia katalogów z przeszukiwań przez antywirusa. Katalogi, w których dokonywana jest częstsza modyfikacja można pominąć w procesie skanowania.

Zachęcam do dyskusji. Jeśli znacie jakiekolwiek inne metody optymalizacji nieporuszone w tym artykule to proszę o komentarz.

Firmowy znak grafinczy przy logowaniu

sobota, 19. Luty 2011

Zakładając konta systemowe w Windows użytkownicy mogą sami definiować obrazek jaki będzie wyświetlany podczas logowania.  Jeśli chcemy aby nasze czynności administracyjne były odbierane na każdym etapie za profesjonalne, możemy w prosty sposób ujednolicić wyświetlany obrazek logowania np. logo firmy.

Zmiany możemy dokonać w bardzo prosty sposób:

 1. Dla systemów Vista i Windows 7 zmian dokonamy w rejestrze. Uruchamiamy regedit.exe przechodzimy do klucza „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer” (może się zdarzyć, że nie będzie podklucza „Explorer”  to go należy utworzyć) i powołać nową wartość DWORD o nazwie „UseDefaultTile” i przypisać jej wartość „1„. Zmiany są aktywowane po ponownym restarcie komputera.
 2. Teraz własne obrazki o parametrach 128×128 pikseli i 16 bitów głębi kolorów możemy przekopiować do katalogu „C: \ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\”. Kolejnym krokiem będzie nadpisywanie plików graficznych User.bmp i Guest.bmp np. logiem naszej firmy.

Podobny rezultat uzyskamy przez GPO (uwaga może działać wyłącznie na wersji Vista Business i Ultimate):

 1. uruchamiamy „gpedit.msc”. Przechodzimy do gałęzi Konfiguracja komputera->Szablony administracyjne->Panel sterowania->Konta użytkowników i otwieramy ustawienia Zastosuj domyślny obraz logowania dla wszystkich użytkowników i aktywujemy opcje Włączone.
  Od tej pory zostanie przypisany domyślny obrazek wszystkim użytkownikom kwiat, a gościom walizka. Możemy zmienić pliki obrazka jak pokazałem to wyżej w pkt. 2

Powyższe ustawienia są dostępne dla Windows Vista i Windows 7.

Zmiany dla systemu Windows XP dokonuje  w rejestrze: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Hints\[user name]\PictureSource” wpisujemy ścieżkę do pliku graficznego.

Parametry obrazka: 48×48 pikseli i 16 bitów głębi kolorów

Przyspieszanie otwierania udostępnionych katalogów w sieci LAN

czwartek, 10. Luty 2011

Dziś zajmiemy się optymalizacją i przyspieszeniem otwierania zdalnych udostępnionych katalogów w systemie Windows.

Otwierając udostępniony katalog na zdalnym komputerze system operacyjny dokonuje szereg czynności, które mogą dla nas okazać się operacjami zbędnymi. Dodatkowe operacje odczytu „Zaplanowanych zadań” tj. pliki harmonogramu oraz Drukarek i Faksu spowalniają przeszukiwanie zasobów sieciowych.

Jeśli nie potrzebujemy wykorzystywać dodatkowych operacji możemy wyłączyć czasochłonny odczyt.

Uruchamiamy rejestr systemowy i przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\RemoteComputer\NameSpace

W obrębie w.w klucza  znajdujemy podklucz z identyfikatorem klasy:
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
i usuwamy go. Dzięki tej operacji otoczenie sieciowe będzie ignorować odczyt plików harmonogramu zadań.

Podobnie robimy z  podkluczem:
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
również usuwamy.  Ten klucz odpowiedzialny jest za odczyt parametrów drukarek i faksu.

Zmiany stosowane są automatycznie bez potrzeby restartu komputera.

Co zrobić gdy system wyrzuci bluescreen i dokona restartu?

środa, 9. Luty 2011

Niektóre programy, konfiguracja, błędy systemu powodują jego niestabilność. Windows w krytycznych awariach informuje nas niebieskim ekranem i dokonuje automatycznego restartu.

W przypadku serwerów, komputerów, które pracują Non-Stop takie zachowanie jest bardzo niepożądane gdyż nie możemy odczytać informacji o błędzie i namierzyć problem.

Wyłączenie takiego zachowania jest bardzo proste.

Wystarczy uruchomić PanelSterowania -> System -> Zaawansowane
Klikamy przycisk Ustawienia w rubryce Uruchamianie i odzyskiwanie, a następnie odznaczamy pole wyboru Automatycznie uruchom ponownie.

Od tej pory niebieskie komunikaty nie będą znikały nam z monitorów.

Szybki Internet

sobota, 5. Luty 2011

Witam, dzisiaj zastanowimy się jak możemy przyspieszyć i zoptymalizować konfigurację naszego łącza Internetowego.
Jest wiele opcji, które mają wpływ na poprawność oraz prędkość działania połączenia sieciowego.
Zaczynamy od konfiguracji systemu operacyjnego:

 1. Standardowe ustawienia Windowsa mają na celu optymalizację pracy w sieciach lokalnych. Lecz to co jest dobre w LAN niekoniecznie
  poprawnie będzie pracować w sieciach DSL, GSM, DIAL-UP itp.
  Najważniejszym ustawieniem w systemie jest MTU (ang. Maximum Transmission Unit), czyli maksymalna jednostka transmisji.
  MTU określa maksymalną wielkość wysłanego pakietu danych. Natomiast gdy Rozmiar serii danych nie jest odpowiedni, szybkość transmisji maleje, a pakiety zostają zatrzymane przez router do czasu automatycznej zmiany na odpowiedni MTU i wysłania ich dalej.W sieci lokalnej optymalne MTU wynosi 1500 bajtów, a my dokonamy testów łącza i zmian. 

  Do tego wystarczy uruchomić polecenie:
  ping -f -l 1500 www.plikcenter.pl

  Jeżeli otrzymamy informacje: „Pakiet musi być podzielony na fragmenty, ale ustawiono opcję DF.” będziemy nasze MTU zmniejszać o 10 bajtów.

  Do testów użyliśmy połączenia Internetowego IPlusa. Po wykonaniu w.w instrukcji otrzymaliśmy informacje ze nasze MTU jest za duże.
  Zmniejszając bajty uzyskaliśmy wynik optymalny 1472 bajty.

  Teraz dokonamy zmian w systemie. Możemy to zrobić szybko programem: http://www.dslnuts.com/files/cmtu10017.zip
  lub też ręcznie przez regedit:

  a) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\
  NetTrans\

  b) w każdym pod katalogu, w który znajduje się DriverDesc = „TCP/IP” dodajemy ciąg MaxMTU i podajemy wartość 1472

 2. Poza zmianą MTU warto też ustawić wartość RWIN (ang. receive window), która określa w bajtach maksymalny rozmiar porcji danych, które
  może wysłać host otrzymujący żądanie wykonania takiej operacji bez potwierdzenia ich odebrania przez komputer wysyłający żądanie.
  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania danych, host nie może wysłać kolejnych fragmentów danych.
  Dokonamy zmian: 

  a) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpWIndowSize podana jest domyślna wartość „65535”

  b) zaleca się modyfikację wg. wzoru (MTU-40)*4 w naszym przypadku (1472-40)*4 = 5728

 3. Podczas łączenia się z komputerem, który również pracuje pod kontrolą Windows’a Xp, następuje sprawdzanie zadań zaplanowanych do wykonania na drugim komputerze.
  Wyłączyć możemy to poprzez zmianę w rejestrze:
  a) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\remoteComputer\NameSpace
  i kasujemy klucz {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
 4. Niektóre sterowniki kart sieciowych posiadają takie właściwości jak: „transmit buffers” i „receive buffers”
  możemy je ustawić na maksymalną wartość we właściwości karty sieciowej na zakładce zaawansowane.
 5. W celach przyspieszenia oglądanych stron Internetowych możemy skorzystać z serwerów proxy.

Jeśli znacie jakiekolwiek dodatkowe metody optymalizacji połączeń sieciowych to czekamy na Wasze komentarze :)

 

powiązane z innymi blogami wykop 1 i wykop 2