Przyspieszanie otwierania udostępnionych katalogów w sieci LAN

czwartek, 10. Luty 2011

Dziś zajmiemy się optymalizacją i przyspieszeniem otwierania zdalnych udostępnionych katalogów w systemie Windows.

Otwierając udostępniony katalog na zdalnym komputerze system operacyjny dokonuje szereg czynności, które mogą dla nas okazać się operacjami zbędnymi. Dodatkowe operacje odczytu „Zaplanowanych zadań” tj. pliki harmonogramu oraz Drukarek i Faksu spowalniają przeszukiwanie zasobów sieciowych.

Jeśli nie potrzebujemy wykorzystywać dodatkowych operacji możemy wyłączyć czasochłonny odczyt.

Uruchamiamy rejestr systemowy i przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\RemoteComputer\NameSpace

W obrębie w.w klucza  znajdujemy podklucz z identyfikatorem klasy:
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
i usuwamy go. Dzięki tej operacji otoczenie sieciowe będzie ignorować odczyt plików harmonogramu zadań.

Podobnie robimy z  podkluczem:
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
również usuwamy.  Ten klucz odpowiedzialny jest za odczyt parametrów drukarek i faksu.

Zmiany stosowane są automatycznie bez potrzeby restartu komputera.

Pokaż znajomym: