Czasowa blokada dostępu do systemu

czwartek, 24. Luty 2011

W systemie Windows XP możemy kontrolować przez jaki okres czasu użytkownik może pracować przy komputerze.

Przy pomocy wbudowanych narzędzi w systemie mamy możliwość ustawienia czasu dostępu.

Jak to możemy zrobić? Wykorzystamy polecenie systemowe net user

Uruchamiamy cmd.exe i wywołujemy polecenie:

net user <użytkownik> /time:Dzien1-Dzien2, Godzina1-Godzina2

Dzień1 do Dzień2 to zakres dni tygodnia, w których użytkownik będzie mógł się logować

analogicznie do zakresu godzin.

przykład:

Zezwalamy użytkownikowi na logowanie się do systemu w dniach

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

net user  Adam/time:Pn-Pt,08:00-15:00

Pokaż znajomym:

Firmowy znak grafinczy przy logowaniu

sobota, 19. Luty 2011

Zakładając konta systemowe w Windows użytkownicy mogą sami definiować obrazek jaki będzie wyświetlany podczas logowania.  Jeśli chcemy aby nasze czynności administracyjne były odbierane na każdym etapie za profesjonalne, możemy w prosty sposób ujednolicić wyświetlany obrazek logowania np. logo firmy.

Zmiany możemy dokonać w bardzo prosty sposób:

  1. Dla systemów Vista i Windows 7 zmian dokonamy w rejestrze. Uruchamiamy regedit.exe przechodzimy do klucza „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer” (może się zdarzyć, że nie będzie podklucza „Explorer”  to go należy utworzyć) i powołać nową wartość DWORD o nazwie „UseDefaultTile” i przypisać jej wartość „1„. Zmiany są aktywowane po ponownym restarcie komputera.
  2. Teraz własne obrazki o parametrach 128×128 pikseli i 16 bitów głębi kolorów możemy przekopiować do katalogu „C: \ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\”. Kolejnym krokiem będzie nadpisywanie plików graficznych User.bmp i Guest.bmp np. logiem naszej firmy.

Podobny rezultat uzyskamy przez GPO (uwaga może działać wyłącznie na wersji Vista Business i Ultimate):

  1. uruchamiamy „gpedit.msc”. Przechodzimy do gałęzi Konfiguracja komputera->Szablony administracyjne->Panel sterowania->Konta użytkowników i otwieramy ustawienia Zastosuj domyślny obraz logowania dla wszystkich użytkowników i aktywujemy opcje Włączone.
    Od tej pory zostanie przypisany domyślny obrazek wszystkim użytkownikom kwiat, a gościom walizka. Możemy zmienić pliki obrazka jak pokazałem to wyżej w pkt. 2

Powyższe ustawienia są dostępne dla Windows Vista i Windows 7.

Zmiany dla systemu Windows XP dokonuje  w rejestrze: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Hints\[user name]\PictureSource” wpisujemy ścieżkę do pliku graficznego.

Parametry obrazka: 48×48 pikseli i 16 bitów głębi kolorów

Przyspieszanie otwierania udostępnionych katalogów w sieci LAN

czwartek, 10. Luty 2011

Dziś zajmiemy się optymalizacją i przyspieszeniem otwierania zdalnych udostępnionych katalogów w systemie Windows.

Otwierając udostępniony katalog na zdalnym komputerze system operacyjny dokonuje szereg czynności, które mogą dla nas okazać się operacjami zbędnymi. Dodatkowe operacje odczytu „Zaplanowanych zadań” tj. pliki harmonogramu oraz Drukarek i Faksu spowalniają przeszukiwanie zasobów sieciowych.

Jeśli nie potrzebujemy wykorzystywać dodatkowych operacji możemy wyłączyć czasochłonny odczyt.

Uruchamiamy rejestr systemowy i przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\RemoteComputer\NameSpace

W obrębie w.w klucza  znajdujemy podklucz z identyfikatorem klasy:
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
i usuwamy go. Dzięki tej operacji otoczenie sieciowe będzie ignorować odczyt plików harmonogramu zadań.

Podobnie robimy z  podkluczem:
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
również usuwamy.  Ten klucz odpowiedzialny jest za odczyt parametrów drukarek i faksu.

Zmiany stosowane są automatycznie bez potrzeby restartu komputera.